دلیل خارش مزمن گوش چیست ؟

یکی از دلایل شایع در بین بیمارانی که خارش گوش دارند، شستن گوش در حمام میباشد.
توضیحات بیشتر را از زبان خانم دکتر درتاج بشنوید .