حدود چهار ماه است که عمل زیبایی بینی انجام داده ام در قسمت نوک بینی ورم نسبتا زیادی وجود دارد، مقداری هم افتادگی بینی پیدا کرده ام و به دلیل التهاب بویایی و تنفسم هم مشکل پیدا کرده . یک بار هم تزریق کورتون انجام داده ام . قرار هست که بعد از ۵ماه از عمل قبلی، عمل ترمیم انجام دهم . نظر شما در این باره چیست؟

بهترین زمان برای عمل ترمیم بینی حداقل یک سال بعد از عمل بینی میباشد. اگر در این باره عجله داشته باشید  و پزشک را تحت فشار قرار دهید ممکن است عوارض جبران ناپذیرزیبایی به بار بیاورد.

 

بهترین زمان برای عمل ترمیم بینی