فیلر لب بعد از عمل بینی

2021-06-13T11:45:26+00:00

...فیلر به لب در هفته های اول پس از رینوپلاستی میتواند با مشکل مواجه شود، زیرا ایجاد کانتور دقیق و حفظ بالانس و قرینگی این ناحیه ...