چه موقع پس از رینوپلاستی میتوان فیلر زیر چشم تزریق کرد؟

2021-05-27T22:34:57+00:00

چه موقع پس از رینوپلاستی میتوان فیلر زیر چشم تزریق کرد؟ بسته به پیچیدگی جراحی بینی انجام شده،تورم [...]