مضرات استفاده طولانی مدت از اسپری استروییدی بینی

2021-06-05T15:50:47+00:00

اسپری های استروییدی داخل بینی برای استفاده طولانی مدت  بی خطر هستند و گزارشات خیلی کمی وجود دارد که حاکی از اثرات سیستمیک آنها روی قسمتهای دیگر بدن باشد....

مضرات استفاده طولانی مدت از اسپری استروییدی بینی2021-06-05T15:50:47+00:00

اثرات اسپری استروییدی بینی

2021-06-02T12:49:06+00:00

چندین روز طول میکشد تا یک اسپری استروییدی بینی(نظیر مومتازون، بودزوناید، فلوتیکازون )به حداکثر اثرش برسد. بنابراین شما نباید انتظار داشته باشید که به محض اسپری کردن آنها بداخل بینی....

اثرات اسپری استروییدی بینی2021-06-02T12:49:06+00:00