مراجعین عمل زیبایی بینی تصور میکنند که باید برای تمام بیماران پس از عمل بینی کورتون تزریق💉 شود.امیدوارم توانسته باشم به سوالات و ابهاماتی که در این مورد در ذهنشان هست جواب بدهم. 😊