اگر شما هم مشکل سینوس و نیاز به جراحی سینوس دارید و قصد عمل بینی هم دارید بهتر است این ویدیو را ببینید تا اطلاعات خوبی در این زمینه به شما بدهد.

پاسخ دکتر درتاج به این سوال را بشنوید.