آیا بهتر است جراحی بینی و سینوس را همزمان انجام دهیم یا به صورت جداگانه؟

2022-01-29T19:33:02-01:00

اگر شما هم مشکل سینوس و نیاز به جراحی سینوس دارید و قصد عمل بینی هم دارید بهتر است [...]

آیا بهتر است جراحی بینی و سینوس را همزمان انجام دهیم یا به صورت جداگانه؟2022-01-29T19:33:02-01:00

بعد از عمل بینی دچار بیحسی در قسمت پره های بینی و کم شدن بویایی شده ام ، آیا این عارضه برگشت پذیر میباشد؟

2022-01-17T10:19:17-01:00

مراجعین عمل زیبایی بینی تصور میکنند که باید برای تمام بیماران پس از عمل بینی کورتون تزریق💉 شود.امیدوارم توانسته [...]

بعد از عمل بینی دچار بیحسی در قسمت پره های بینی و کم شدن بویایی شده ام ، آیا این عارضه برگشت پذیر میباشد؟2022-01-17T10:19:17-01:00

عواقب عدم مصرف داروهای کنترل آلرژی پس از عمل جراحی پولیپ بینی و سینوس چیست؟

2021-11-22T14:03:10-01:00

عواقب عدم مصرف داروهای کنترل آلرژی پس از عمل جراحی پولیپ بینی و سینوس چیست؟ همیشه به بیمارانی [...]

عواقب عدم مصرف داروهای کنترل آلرژی پس از عمل جراحی پولیپ بینی و سینوس چیست؟2021-11-22T14:03:10-01:00