آیا میتوان جراحی زیبایی بینی و ارتودنسی را همزمان انجام داد؟

2022-07-24T07:50:09+00:00

جراحی زیبائی بینی را چه زمانی بهتر است نسبت به ارتودنسی انجام دهیم؟ دکتر وحیده درتاج [...]

آیا میتوان جراحی زیبایی بینی و ارتودنسی را همزمان انجام داد؟2022-07-24T07:50:09+00:00

سرگیجه

2020-11-30T16:10:21-01:00

درباره سرگیجه دکتر وحیده درتاج • جراح و متخصص گوش و حلق و بینی [...]

سرگیجه2020-11-30T16:10:21-01:00