آیا جراحی بینی های گوشتی امکانپذیر است؟

  • دکتر وحیده درتاج جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

جراحی بینی گوشتی

در جراحی بینی گوشتی استفاده از روشهای تقویت اسکلت بینی برای افزایش حمایت بافتهای نرم بینی ضروری است. حتی جراحی این نوع بینی ها بااستفاده از تکنیکهای جدید با نتایج مطلوب همراه است.

آیا در جراحی بینی حدومرزى برای کوچک نمودن بینی وجود دارد؟

بطور قطع این حدومرز وجود دارد.

زیرا اولا زیبایی لزوما به معنای کوچکی نیست بلکه زیبایی درگرو تناسب قسمتهای مختلف بینی باهم ونیز تناسب کل بینی با قسمتهای مختلف چهره است.

ثانیا کوچک شدن بینی تاحدی مطلوب است که عملکرد تنفسی بینی به مخاطره نیفتد.

اثر اسپری استروییدی بینی

نقش لیزر در جراحی زیبایی بینی چیست؟

در بسیاری از جراحی های ظریف داخل بینی استفاده از لیزر این مزیت رادارد که با خونریزی کمتری همراه است.

اما در جراحی زیبایی بینی، لیزر نقش عمده ای ندارد و آنچه تعیین کننده نتیجه عمل است در دستان هنرمند جراح نهفته است.

دکتر وحیده دُرتاج   •   جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

فرم رزرو وقت

Leave A Comment