• دکتر وحیده درتاج جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

چسب زدن روی بینی به چه دلیل انجام می‌شود؟

توصیه می شود چسب زدن روی بینی بعد از عمل به مدت ۲ هفته تا ۲ ماه انجام گیرد. چسب زدن روی بینی موجب کاهش سریع تر ورم بینی ، تسریع روند بهبودی و دستیابی به نتایج بهتر می‌شود.

مراقبت های بعد از عمل بینی

مدت چسب زدن روی بینی

دو هفته اول ، چسب زدن روی بینی باعث فرم دهی بهتر به بینی میگردد و بر رفع ورم بینی اثر می‌گذارد.
اما از هفته دوم به بعد چسب زدن فقط روی ورم بینی تاثیر دارد . به عبارت دیگر ، اگر دوست دارید ورم بینی تان زودتر برطرف شود میتوانید از هفته دوم به بعد باز هم چسب بزنید ولی اگر نزنید هم اتفاق مهمی نمی‌افتد.
هم‌چنین می‌توانید فقط شبها موقع خواب به بینی جسب بزنید و روزها چسب را از روی بینی بردارید .

مراقبت های بعد از عمل بینی

دکتر وحیده دُرتاج   •   جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

به اشتراک بگذارید!

فرم رزرو وقت

Leave A Comment